شناسه خبر : 25297

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه حکمت صبا برای سهامداران ۴۰ ریال سود نقدی کنار گذاشت

بیمه حکمت صبا برای سهامداران 40 ریال سود نقدی کنار گذاشت

مجمع عمومی عادی شرکت بیمه حکمت صبا برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ روز پنج شنبه ۳۰ تیر ماه سالجاری برگزار شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بر اساس این گزارش،سود خالص هرسهم شرکت بیمه حکمت صبا 67 ریال وسود نقدی بابت هر سهم شرکت بیمه حکمت صبا هم 40 ریال اعلام  شد.

غلامحسین چایچی نصرتی، نیما مؤمنی زاده، امیرمحمد پورمند،شهرام سلامتی خیاوی و مصطفی مداح اعضای هیات مدیره شرکت بیمه حکمت صبا را تشکیل می دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای