شناسه خبر : 25154

اختصاصی چابک آنلاین؛

اجرای راننده محوری برای خودروهای با مالکیت دولتی بسیار سخت است

اجرای راننده محوری برای خودروهای با مالکیت دولتی بسیار سخت است

امیر کهن مدیر بیمه‌های اتومبیل شرکت بیمه ما: یکی از مشکلات اساسی در اجرای راننده محوری، در خصوص آن دست از بیمه نامه هایی است که برای ارگان ها و سازمان ها صادر می شود یعنی شناسنامه مالکیت خودرو متعلق به یک سازمان است ولی افراد متفاوتی از یک وسیله نقلیه استفاده می کنند. در این شرایط رانندگی، مشخص نیست که در زمان وقوع تخلف چه شخصی پشت فرمان حضور داشته بنابراین امکان تخصیص تخلفات به رانندگانی که از وسایل نقلیه ای استفاده می کنند که مالکیتی نسبت به آن ندارند وجود ندارد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای