شناسه خبر : 25117

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه آسیا به سهامداران خود ۱۲۰ ریال سود نقدی داد

بیمه آسیا به سهامداران خود 120 ریال سود نقدی داد

مجمع عمومی عادی شرکت بیمه آسیا برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ روز چهارشنبه ۲۲ تیر ماه سالجاری برگزار شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بر اساس این گزارش،سود خالص هرسهم شرکت بیمه آسیا  250 ریال وسود نقدی بابت هر سهم شرکت بیمه آسیا هم 120 ریال اعلام  شد.

فضل اله معظمی، اسماعیل مهدوی نیا، مسعود بادین،محمدرضا عربی مزرعه شاهی و سیدمهدی صادقی اعضای هیات مدیره شرکت بیمه آسیا را تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای