شناسه خبر : 24845

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت های بیمه ای سوابق خسارت ریسک های بزرگ را با یکدیگر به اشتراک نمی گذارند

شرکت های بیمه ای سوابق خسارت ریسک های بزرگ را با یکدیگر به اشتراک نمی گذارند

"محسن قره خانی"، نماینده هیات موسس شرکت بیمه اتکایی تهران در گفت و گو با چابک آنلاین: شرکت های بیمه ای دیتای ریسک های بزرگی مانند سوابق خسارت، گزارش بازدید و ریسک را در دسترس ندارند زیرا به دلیل رقابت شرکت بیمه گر قبلی دیتای سال قبل را در اختیار سایر شرکت های بیمه ای قرار نمی دهد. بیمه گران اتکایی با یکدیگر رقابتی ندارند و اطلاعات قوی را از سوابق ریسک و خسارت ریسک های بزرگ کشور نگهداری می کننداما این موضوع کار یک شرکت بیمه اتکایی به تنهایی نیست. یک بیمه گر اتکایی نمی تواند در تمام رشته ها به صورت تخصصی فعالیت کند.

حجم ویدیو: 3.25M | مدت زمان ویدیو: 00:01:40
ارسال نظر

خدمات بیمه ای