شناسه خبر : 24798

اختصاصی چابک آنلاین؛

مشکل اصلی صنعت بیمه تنوع محصولات بیمه ای نیست

مشکل اصلی صنعت بیمه تنوع محصولات بیمه ای نیست

معاون فنی شرکت بیمه ایران، با بیان اینکه درحال حاضر تنوع محصولات بیمه ای مشکل اصلی صنعت بیمه نیست، افزود: توسعه خدمات بیمه ای درکشورباید بر ارتقای کیفیت و سرعت در خدمت دهی از جانب عرضه کنندگان خدمات بیمه متمرکز شود.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "احمد صفرزاده" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: جامعه و نیازهای افراد در حال تحول و دگرگونی است پس صنعت بیمه باید برای تامین این نیازها محصولات جدید بیمه ای متناسب با ریسک های جدیدی که وجود دارد ارائه دهد.

وی، تصریح کرد: 70 درصد پرتفوی صنعت بیمه رشته بیمه شخص ثالث و تکمیل درمان است و بیمه تکمیل درمان هم  یک رشته اجباری است زیرا متولی هر سازمان تصمیم می گیرد که کارکنان را بیمه کند.

معاون فنی شرکت بیمه ایران، خاطرنشان کرد: صدور بیمه نامه آتش سوزی از سال‌ 1316 شروع شده و همین بیمه نامه که سال ها با قراردادهای گروهی و حمایتی صادر شده در حال حاضر  کمتر از 15 درصد منازل مسکونی دارای  پوشش بیمه ای هستند. 

صفرزاده ادامه داد: درحال حاضر  حدود 90 هزار نفر در شبکه فروش  خدمات بیمه ای را به جامعه معرفی و عرضه می کنند ولی استقبالی ازآن نمی شود بنابراین یک مشکل  در ارتباط با بیمه وجود دارد که ترکیبی از شرایط و شاخص های اجتماعی و نحوه عملکرد شرکت های بیمه ای است.

وی، اذعان داشت که نمی شود بیمه و شاخص های توسعه بیمه را با اقتصاد های توسعه یافته مقایسه کرد و شرایط اقتصادی کشور را درنظر نگرفت. 

به گفته وی،  بیمه یک نیاز در ردیف نیازهای اساسی است اما از دیدگاه عامه افراد جامعه بیمه یک خدمت لوکس تلقی می شود.

معاون فنی شرکت بیمه ایران، با ذکر مثالی اینگونه توضیح داد که درحال حاضر متصدی حمل و نقل به دلیل اجبار قانونی که دارد بار خود را از مبدا تا مقصد باید بیمه کند اما از یک پوشش حداقلی استفاده می کند زیرا حق بیمه ای که پرداخت می کند روی کرایه حمل از مشتری می گیرد.

صفرزاده، ادامه داد: اگر این رقم به صورت واقعی محاسبه شود قیمت تمام شده بسیار افزایش یافته و مشتری وی به بنگاه دیگری مراجعه می کند.

وی، معتقد است که بنا به دلایل ذکر شده موارد بیمه به ارزش واقعی خود بیمه نمی شوند و وقتی دچار حادثه می شوند خسارت برمبنای حق بیمه پرداخت می شود که منجر به نارضایتی بیمه گذاران می شود. 

معاون فنی شرکت بیمه ایران، افزود: قرار بود تا در برنامه ششم توسعه ضریب نفوذ بیمه به عدد 7 برسد اما ضریب نفوذ بیمه 2.5 درصد است و این به معنای این نیست که محصولات موجود بازار ناکارآمد هستند و علت عدم توفیق در دستیابی به این هدف، تابعی از شاخص هایی همچون نگاه جامعه به بیمه ، شرایط اقتصادی و عملکرد شرکت های بیمه ای است.

صفرزاده، دغدغه اصلی صنعت بیمه را سرعت و کیفیت خدمات بیمه ای برشمرد و افزود: اگر سرعت و کیفیت خدمات بیمه ای  درسطح شرکت های بیمه ای از بعد تسریع در فرآیندهای ارزیابی خسارت، واقعی بودن ارزیابی خسارت و تامین نیازهای زیان دیدگان درمواقع خسارتی، باکیفیت و سرعت بیشتری انجام شود همه افراد تمایل به خرید انواع بیمه نامه خواهند داشت.

وی، ادامه داد: متاسفانه درحال حاضر عرضه کنندگان خدمات بیمه ای به عوامل و شاخص قیمت کیک صنعت بیمه حمله می کنند درحالیکه باید بهای ریسک را درنظر بگیرند و قیمت واقعی را بدهند و درخدمت رقابت کنند اما رقابت در قیمت متمرکز شده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای