شناسه خبر : 24691

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه پاسارگاد ۱۵۰ هزار فروشنده بیمه عمر دارد

بیمه پاسارگاد 150 هزار فروشنده بیمه عمر دارد

معـاون توسـعه بـازار و شـبکه فـروش شرکت بیمـه پاسـارگاد، معتقداست که نقش فروشندگان بیمه بسیار برجسته است ومحصولی که توسط شرکت های بیمه ای تولید شده اگر خوب و متناسب با نیاز جامعه عرضه نشود، محصول به هدف خود نخواهد رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری،  حبیب میرزایی، افزود: یکی از رویدادهای نهادینه شده در صنعت بیمه، همایش سالانه بیمه توسعه بوده که به واسطه آن بسیاری از استعدادها در زمینه مقاله، ترجمه و کتاب در صنعت بیمه شناسایی شدند.

معـاون توسـعه بـازار و شـبکه فـروش شرکت بیمـه پاسارگاد، اظهارکرد: محصول بیمه در کارخانه صنعت بیمه تولید و بسته بندی می شود اما در واقع این فروشندگان هستند که این محصول را متناسب با نیاز مردم تشخیص داده و عرضه می کنند.

وی، نقش فروشندگان بیمه را بسیار برجسته خواند و افزود: آنچه که توسط شرکت های بیمه ای تولید شده اگر خوب و متناسب با نیاز جامعه عرضه نشود، محصول به هدف خود نخواهد رسید.

معـاون توسـعه بـازار و شـبکه فـروش شرکت بیمـه پاسـارگاد، اظهار داشت که شرکت متبوع وی در زمینه بیمه های عمر و تامین آتیه، گنجینه ای از افراد را در زمینه فروش بیمه دارد و بخاطر مهارت هایی که شکل گرفته می توانند در زمینه رقابت اینشورتاک مشارکت کنند.

میرزایی، گفت: اگر اطلاع رسانی خوبی در زمینه مسابقه سخنوری در صنعت بیمه انجام شود، استعدادهایی شناسایی خواهند شد که می توانند برای نسل بعدی مفید باشند.

وی، اذعان داشت که شرکت بیمه پاسارگاد حداقل 150 هزار فروشنده بیمه عمر دارد و قطعا اگر رویداد اینشورتاک ادامه یابد از شرکت بیمه پاسارگاد نمایندگان بسیاری شرکت خواهند کرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای