شناسه خبر : 24567

اختصاصی چابک آنلاین؛

رتبه اول تا سوم بیشترین سود خالص هرسهم شرکت‌های بیمه به پاسارگاد، ما و سامان رسید

رتبه اول تا سوم بیشترین سود خالص هرسهم شرکت‌های بیمه به پاسارگاد، ما و سامان رسید

بررسی عملکرد یکساله شرکت‌های بیمه‌ای فعال در بازارسرمایه نشان می‌دهد که ۳ شرکت بیمه پاسارگاد، ما و سامان به ترتیب بیشترین سود خالص هرسهم را در سال گذشته برای سهامداران خود به ارمغان آورده‌اند.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، از بین 23 شرکت بیمه ای فعال در بازار سرمایه که صورت مالی خود را منتشر کرده اند، (به‌غیر از شرکت‌های بیمه اتکایی‌امین و ایرانیان که سال مالی آن‌ها مربوط به پایان اسفندماه نیست)، بیشترین سودخالص هر سهم سال گذشته به ترتیب مربوط به شرکت بیمه پاسارگاد با رقم 1.019ریال، شرکت بیمه ما با رقم 699 ریال و شرکت بیمه سامان با رقم 557 ریال  بوده است.

در این بین، بیشترین سود انباشته سال مالی مذکور در بین شرکت‌های بیمه‌ای هم به ترتیب به شرکت های بیمه پاسارگاد با 28.660.917 میلیون ریال، بیمه آسیا با 10.318.546 میلیون ریال و بیمه البرز با 9.512.958 میلیون ریال رسیده است.

photo_2022-06-28_09-01-42

ارسال نظر

خدمات بیمه ای