شناسه خبر : 24500

اختصاصی چابک آنلاین؛

ارائه نرخ بیمه نامه بدون محاسبات شرکت‌ها را دچار زیان می کند

ارائه نرخ بیمه نامه بدون محاسبات شرکت‌ها را دچار زیان می کند

"رضا بیگدلی"، مدیربیمه‌های آتش سوزی شرکت بیمه رازی : بیمه گذار می تواند پوشش هایی همچون سیل، زلزله، طوفان و خطرات مشابه این را خریداری کند. در رابطه با تعیین نرخ شرکت های بیمه متناسب با منطقه جغرافیایی و سابقه خسارت منطقه، نرخ را تعیین می کنند . در جریان خسارت سیل سال ۹۸ شرکت هایی که بدون محاسبات و دقت قراردادهای خاصی را به خصوص برای قراردادهای کشوری صادر کرده بودند دچار زیان شدند.

حجم ویدیو: 2.69M | مدت زمان ویدیو: 00:01:22
ارسال نظر

خدمات بیمه ای