شناسه خبر : 24410

اختصاصی چابک آنلاین؛

ضریب خسارت بیمه معلم در رشته عمر افزایشی شد

ضریب خسارت بیمه معلم در رشته عمر افزایشی شد

مقایسه میزان ضریب خسارت محصولات بیمه ای شرکت بیمه معلم بین سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ نشان داد که ضریب خسارت این شرکت بیمه ای در رشته عمر افزایش یافته و در رشته انرژی و نفت کاهشی شده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، براساس این گزارش ، ضریب خسارت شرکت بیمه معلم بعد از بیمه عمردر رشته بیمه های بدنه اتومبیل با 19.6 درصد و حوادث با 7.1 درصد بیشترین رشد در را در سال گذشته نسبت به سال 99 داشته اند.

درپله های بعدی،  ضریب خسارت محصولات بیمه ای شرکت بیمه معلم بین سال های 99 و 1400در رشته بیمه های کشتی و هواپیما کاهشی چشمگیر داشته و به ترتیب با 757.9 و 92.1 درصد کاهش روبرو بوده است.

photo_2022-06-22_12-33-13

ارسال نظر

خدمات بیمه ای