شناسه خبر : 24260

اختصاصی چابک آنلاین؛

محصولات و نحوه عرضه خدمات بیمه ای نیاز به بازنگری جدی دارد

محصولات و نحوه عرضه خدمات بیمه ای نیاز به بازنگری جدی دارد

محسن احسانی، کارشناس صنعت بیمه در گفت و گو با چابک آنلاین: خدمات بیمه چه در نوع محصولات و چه در نحوه عرضه، سنتی است. نیاز به یک بازنگری سریع و جدی در محصولات قابل عرضه و نوع ارایه خدمات صنعت بیمه وجود دارد. این صنعت باید همپای سایر صنایع توسعه یافته کشور دیده شود. نهادهای حاکمیتی و ناظر باید کارگروهی را برای ارزیابی و شناسایی نیازهای بیمه ای بازار ایجاد کنند.

حجم ویدیو: 3.52M | مدت زمان ویدیو: 00:01:18
ارسال نظر

خدمات بیمه ای