شناسه خبر : 24117

اختصاصی چابک آنلاین؛

حق بیمه صادره عمرزمانی بیمه ملت ۱۴ درصد کاهش یافت

حق بیمه صادره عمرزمانی بیمه ملت 14 درصد کاهش یافت

بررسی ها نشان داد که حق بیمه صادره شرکت بیمه ملت در رشته عمرزمانی درسال مالی منتهی به اسفند سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن کاهشی ۱۴ درصدی را تجربه کرده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، براین اساس، حق بیمه صادره شرکت بیمه ملت در رشته عمرزمانی درسال مالی منتهی به اسفند سال گذشته رقمی معادل 73 میلیارد تومان بوده است.

بیمه عمر زمانی که با نام عمر ساده زمانی هم خوانده می شود یکی از انواع بیمه نامه های  عمر است که بر اساس شرایط، آن فرد بیمه شده اگر در طول داشتن این بیمه نامه فوت کند سرمایه خسارت بیمه نامه به ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای