شناسه خبر : 24007

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به اتکایی ایرانیان رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به اتکایی ایرانیان رسید

‌در آخرین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۲.۵۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه ما بود که ۰.۰۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با کاهش ۴.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه دی بود که ۰.۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۰.۱۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم به شرکت بیمه اتکایی امین با ۰.۷ درصد افزایش رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۴.۷درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه سرمد با افزایش ۰.۰۷ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه سامان در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۳ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۰ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای