شناسه خبر : 23802

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به رازی رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به رازی رسید

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۱.۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه آسیا بود که ۰.۳۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با کاهش ۳.۲۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که ۰.۱۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۰.۲۸ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش ۲.۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه معلم با افزایش ۰.۴۵ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه تجارت نو، کارآفرین و پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۴ شرکت قرمزپوش و نماد ۷ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای