شناسه خبر : 23647

اختصاصی چابک آنلاین؛

سودخالص هر سهم بیمه پارسیان به ۸۴ ریال رسید

سودخالص هر سهم بیمه پارسیان به  84 ریال رسید

سودخالص هر سهم شرکت بیمه پارسیان در پایان اسفند سال گذشته به رقم ۸۴ ریال رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، شرکت بیمه پارسیان به تازگی صورت‌های حسابرسی نشده سال مالی 1400 خود را منتشرکرده است.

در این گزارش، سود خالص شرکت بیمه پارسیان درپایان اسفند 1400 به رقم ۱,۰۰۲,۲۵۴میلیون ریال رسیده است.

سود عملیاتی شرکت بیمه پارسیان هم در مدت مورد نظر این گزارش، رقمی معادل ۱,۰۰۰,۵۸۱ میلیون ریال ذکر شده است.

کوروش پرویزیان، هادی اویارحسین، نادر صفاجو، علی مدرسی نیا یزدی و محمود تدین اعضای هیات مدیره شرکت بیمه پارسیان را تشکیل می دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای