شناسه خبر : 23564

اختصاصی چابک آنلاین؛

اقبال عمومی از بیمه فرونشست زمین کم است

اقبال عمومی از  بیمه فرونشست زمین  کم است

مدیر بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه ما، اظهارکرد: اقبال عمومی از خرید پوشش فرونشست زمین دربیمه های آتش سوزی کم است که اینکه موضوع می تواند به دلیل تبلیغ کم شرکت های بیمه ای دراین خصوص و آگاهی اندک افراد از وجود این خطر باشد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "سید مهران انوری" درگفت وگو با چابک آنلاین، گفت: پوشش خطر فرونشست زمین  از گذشته تاکنون در بیمه های آتش سوزی وجود دارد و بیشتربیمه گذاران، پوشش بیمه ای خطرهای زلزله، سیل و طوفان را خریداری می کنند.

وی، اذعان داشت که استقبال بیمه گذاران از پوشش فرونشست، نشست و رانش زمین کم بوده که می تواند به تبلیغات کم شرکت های بیمه ای در این خصوص مربوط باشد زیرا اگر تبلیغی هم روی بیمه نامه های آتش سوزی بوده بیشتر به صورت کلی بوده و بیشتر مردم، خطرات تبعی بیمه نامه را نمی شناسند.

مدیر بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه ما، تصریح کرد: بعد از زلزله سرپل ذهاب  مشخص شد که 90 درصد افرادی که از بیمه زلزله خسارت گرفتند به واسطه  سازمان ها بیمه شده بودند و این بیمه نامه به صورت خرد کمتر فروخته شده بود.

انوری، با اشاره به اینکه خطر فرونشست و نشست زمین همیشه در بیمه نامه آتش سوزی وجود داشته، ادامه داد: حق بیمه اضافه این خطر، به بیمه نامه چندان زیاد نیست به عنوان نمونه اگر یک بیمه نامه 100 میلیون تومانی باشد سالانه حدود 21هزارتومان به نرخ بیمه نامه اضافه می شود که مبلغ ناچیزی است.

وی، خاطرنشان کرد که شرکت های بیمه ای قبل از پوشش خطر فرونشست زمین حتما ازساختمان بازدید می کنند و اگرمشخص شود که ساختمان مشکلی دارد قطعا این خطر را پوشش نخواهند داد اما اقبال عمومی از این پوشش کم است. 

مدیر بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه ما، یکی از دلایل این عدم استقبال را آگاهی اندک عموم جامعه دراین خصوص برشمرد و گفت: صنعت بیمه اصلا برروی پوشش های تبعی بیمه نامه آتش سوزی تبلیغی نمی کند که مردم  با این مفهوم آشناتر شوند.

انوری، اظهارکرد: پوشش های تبعی بیمه نامه باید به صورت خیلی ساده معرفی شوند و حتی مبلغ حق بیمه و اضافه پرداخت آن هم به صورت یک مثال بیان شود، شاید خیلی از افراد این ترس را داشته باشند که مبلغ حق بیمه بالا باشد و با تبلیغ، افراد جذب می شوند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای