شناسه خبر : 23493

اختصاصی چابک آنلاین؛

اتکایی امین مدیرعامل جدید خود را شناخت

اتکایی امین مدیرعامل جدید خود را شناخت

موسی رضائی میرقائد مدیرعامل جدید شرکت بیمه اتکایی امین شد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، موسی رضائی میرقائد به نمایندگی از شرکت بیمه دانا جایگزین سیدمصطفی کیائی شد و به جمع هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی امین پیوست.

کیایی از سالها قبل  مدیریت عاملی شرکت بیمه اتکایی امین را برعهده داشت.

مهدی شریفی، فرشید پورکاویان، اسداله عباسی و خسرو حقیقی پناه سایر اعضای هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی امین را تشکیل می دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای