شناسه خبر : 23400

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه های تکمیلی درکشورهای پیشرفته به صورت انفرادی و خانواده فروخته می شود

بیمه های تکمیلی درکشورهای پیشرفته به صورت انفرادی و خانواده فروخته می شود

سجاد رامندی، دبیر کار گروه بیمه های درمان سندیکای بیمه گران ایران: درحال حاضر ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور صرف هزینه های سلامت می شود و این عدد در کشورهای پیشرفته، بزرگتر است. نوع پوشش بیمه نامه ها در کشورهای مختلف متفاوت است و در کشورهای توسعه یافته متناسب با نوع سلامت، بیمه نامه های مختلفی توسعه پیدا کرده است. بیمه نامه هایی که مازاد هزینه ها را پوشش می دهد و بیمه نامه هایی که جهت بهبود کیفیت خدمات به وجود می آیند از جمله بیمه نامه هایی هستند که وظیفه ، ساختار و استراتژی مشخصی را دنبال می کنند.

حجم ویدیو: 4.43M | مدت زمان ویدیو: 00:01:38
ارسال نظر

خدمات بیمه ای