شناسه خبر : 23252

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت‌های بیمه ای با توجه به روش‌ها و ابزارهای نوین تحلیل ریسک انجام دهند

شرکت‌های بیمه ای با توجه به روش‌ها و ابزارهای نوین تحلیل ریسک انجام دهند

عبدالرضا عیسوند حیدری، مدیر ریسک شرکت تامین سرمایه بانک ملت: تقریبا ۸۶ سال تجربه فعالیت بیمه گری در کشور وجود دارد، بنابراین میلیون ها داده در دل هر شرکت بیمه و درهررشته بیمه ای وجود دارد که یک سرمایه هنگفت برای صنعت بیمه است که نیاز به مدل ها، نیروی انسانی خبره و سیستم هایی دارد که بتواند با استفاده از هوش مصنوعی این داده ها را تبدیل به رفتاری کندکه این رفتار مسیر ورود به ریسک ها را برای شرکت های بیمه ای مشخص کند. بیمه مرکزی باتوجه به شرایط موجود در بخش نظارتی، آیین نامه ۹۴ را تدوین کرده که کار پسندیده ای است اما طرف دوم که شرکت های بیمه ای هستند باید نسبت به این موضوع توجه کنند و با توجه به ابزارها و روش های نوین، مدل ارزیابی این تحلیل ریسک را انجام دهند تا بتوانند به درستی ریسک ها را تحلیل کنند.

حجم ویدیو: 3.85M | مدت زمان ویدیو: 00:01:58
ارسال نظر

خدمات بیمه ای