شناسه خبر : 22933

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه مسئولیت مسافران ورودی به هتل ها فراموش شده است

بیمه مسئولیت مسافران ورودی به هتل ها فراموش شده است

حمید جهاندیده، مدیر بیمه های اشخاص شرکت بیمه البرز: صنعت گردشگری فشار چند جانبه ای را تحمل می کند، شیوع ویروس کرونا و تحریم، صنعت گردشگری را بیش از پیش متاثر ساخته و درحال حاضر، دوصنعت بیمه و گردشگری از یکدیگر فاصله زیادی دارند. مردم صنعت بیمه را در قالب بیمه نامه های مسافرتی در صنعت گردشگری می شناسند درحالیکه صنعت بیمه می تواند حامی بزرگی برای صنعت گردشگری محسوب شود. درحال حاضر برای مسافران ورودی به هتل ها بیمه مسئولیت، مغفول مانده و می توان بسته های بیمه ای جامعی دراختیار آژانس های مسافرتی قرار داد که بر روی این موضوع هم کاری نشده است.

حجم ویدیو: 5.25M | مدت زمان ویدیو: 00:02:03
ارسال نظر

خدمات بیمه ای