شناسه خبر : 22685

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه ای و مالی در مرحله بلوغ هم قرار نگرفته است

مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه ای و مالی در مرحله بلوغ هم قرار نگرفته است

عبدالرضا عیسوند حیدری، مدیر ریسک شرکت تامین سرمایه بانک ملت: مدیریت وتحلیل ریسک و فرآیندهای مرتبط با ریسک به عنوان مهمترین ابزارهایی هستند که متاسفانه در سال های اخیر در بازارهای مالی داخلی به آن توجهی نشده است. باوجود اقدامات زیادی که در مورد حاکمیت شرکتی انجام شده اما مدیریت ریسک در مراحل اولیه است و حتی در مرحله بلوغ هم قرار نگرفته که بتوان گفت یک موسسه مالی یا شرکت بیمه ای توانسته مدیریت ریسک را بدرستی پیاده سازی کند. شرکت ها باید از یک الگوی موفق و یک مدل استاندارد جهانی برای مدیریت ریسک استفاده کنند.

حجم ویدیو: 3.24M | مدت زمان ویدیو: 00:01:38
ارسال نظر

خدمات بیمه ای