شناسه خبر : 22663

اختصاصی چابک آنلاین؛

سهم بیمه بدنه اتومبیل در سال گذشته ۲ درصد کاهش داشت

سهم بیمه بدنه اتومبیل در سال گذشته  2 درصد کاهش داشت

مدیر بیمه های خودرو شرکت بیمه آرمان، اظهارکرد: آماردقیقی ازمیزان خسارت های تقلبی درخصوص بیمه بدنه اتومبیل در سال ۱۴۰۰ وجود ندارد چون شرکت ها آماری از آن ندارند.

چابک آنلاین،بهاره تاجر باشی،"اسماعیل فلاحی" درگفت وگو با چابک‌آنلاین، گفت: موضوع تقلب در صنعت بیمه همیشه وجود داشت اما افزایش قیمت خودرو  در آن  بی ثاتیرنیست.

وی، افزود: آنچه مهم است اینکه این افزایش در سالجاری به چه نسبت خواهد بود و شرکت های بیمه ای باید دراین مدت دستورالعمل ارزیابی ریسک خود را اصلاح کنند و نمایندگان هم باید مواردی را مدنظر قرارداده و دربخش صدور بیمه نامه نظارت بیشتری باشند.

مدیربیمه های خودرو شرکت بیمه آرمان، اظهارکرد:در بیمه نامه بدنه اتومبیل قانون و رویه خاصی وجود ندارد وهرشرکتی قانون خاص خود را دارد و شرکت های بیمه ای به کمک پلیس راهو درترسیم کروکی  برای پرونده هایی که خسارت کمتر از 20 میلیون تومان دارند در سال 1401 نیازدارند.

وی، با بیان اینکه ابزار بازدید اولیه، تنها ابزاری است که بیمه گر به عنوان ارزیابی ریسک می شناسد، اظهارکرد: شرکت بیمه ای ابزاردیگری برای کنترل ریسک و تقلب ندارد و تنها یک کروکی و بازدید اولیه دارد و اگر در هنگام ترسیم کروکی دقت نشود، شرکت بیمه گر نمی تواند کاری انجام دهد.

مدیربیمه های خودرو شرکت بیمه آرمان، اذعان داشت که از مجموع خسارت های پرداختی، نزدیک به 2 درصد را به عنوان تقلبات در نظرمی گیرند  و تقلب فقط جایگزینی قطعه نیست، جابه جایی زمان، مکان و راننده را هم می توان به عنوان سوءاستفاده درنظرگرفت.

مدیربیمه های خودرو شرکت بیمه آرمان، معتقد است که همیشه با تمام پیشگیری ها، درصدی تقلب وجود خواهد داشت ولی می شود با ابزارهایی میزان آن را کاهش داد.

فلاحی، گفت: سهم بیمه بدنه در این سالها بیشتر از 11 درصد نبوده وسهم آن درسال گذشته 9 درصد از کل پرتفوی صنعت بیمه بوده و تنها راهی که بیمه گر می تواند ریسک را کاهش دهد همین بازدید اولیه و دقت در صدوراست.

وی، ادامه داد: سهم بیمه بدنه اتومبیل در سال 1400 حدود 2 درصد با کاهش روبرو بوده که وضعیت اقتصادی و تورم هم در این کاهش تاثیرگذار بوده زیرا یک پوشش اجباری نیست.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای