شناسه خبر : 22639

اختصاصی چابک آنلاین؛

"آسیا" در مورد بیمه نامه انرژی شفاف سازی کرد

"آسیا" در مورد بیمه نامه انرژی شفاف سازی کرد

مدیر عامل شرکت بیمه آسیا درخصوص اعلام خسارت یکی‌از بیمه گذاران شرکت متبوع خود در حوزه انرژی خبرداده که موضوع بررسی خسارت به کارشناس مورد تایید بیمه مرکزی ارجاع شده و طبق اظهارنظر کارشناس، علت خسارت هنوز مشخص نبوده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، گفته می شود که موضوع این خسارت مربوط به خسارت وارده به یک  گوی شناور در منطقه جاسک بوده است 

به گزارش چابک آنلاین، مسعود بادین، اذعان داشت که براساس نظر کارشناس بیمه مرکزی، اظهارنظر درخصوص پوشش یا عدم پوشش خسارت و همچنین میزان خسارت (در صورت اثبات شرایط پوشش) مطابق مفاد بیمه نامه به زمان و بررسی بیشتری نیاز دارد.

وی، تاکید کرد: براساس مقررات حاکم و روش های مدیریت ریسک، در صورت قطعی شدن شرایط پوشش بیمه نامه، حداکثر خسارت سهم نگهداری  شرکت بیمه آسیا به میزان 27/45 درصد از خسارت وارده به مبلغ تقریبی 168 میلیارد تومان خواهد بود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای