شناسه خبر : 22391

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت شاخص سهام بیمه به ملت رسید

‌در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۴.۲۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۰.۳۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با کاهش ۲.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه نوین بود که ۰.۱۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۴۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۰.۶۶ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۲.۷۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت های بیمه پاسارگاد و معلم با افزایش ۰.۱۱ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۳ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۱ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای