شناسه خبر : 22330

اختصاصی چابک آنلاین؛

چابک آنلاین امانت داری قابل قبولی دارد

چابک آنلاین امانت داری قابل قبولی دارد

علی فرزین"، مدیر بیمه‌های زندگی شرکت بیمه البرز: درمقایسه عملکرد چابک آنلاین با رسانه های دیگر ، خواهیم دید که چابک آنلاین نسبت به صیانت از سخنان فرد مصاحبه شونده امانت داری قابل قبولی دارد. هیچ وقت نشده از گفتگو با چابک آنلاین پشیمان شوم.

حجم ویدیو: 2.28M | مدت زمان ویدیو: 00:01:10
ارسال نظر

خدمات بیمه ای