شناسه خبر : 22326

اختصاصی چابک آنلاین؛

حضور بهاری فر در ترکیب هیات مدیره بیمه سینا رد شد

حضور بهاری فر در ترکیب هیات مدیره بیمه سینا رد شد

مدیر عامل سابق شرکت بیمه ما، خبر منتشره مبنی بر معرفی وی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت بیمه سینا را ردکرد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، امروز، یک رسانه درخبری، مدعی شدکه حجت بهاری فر به عنوان مدیرعامل شرکت بیمه سینا معرفی شده است.

"حجت بهاری فر"، کمی پیشتر درگفت وگو با چابک آنلاین، اذعان داشت که با وی رایزنی هایی در خصوص پذیرش مسئولیت درچندین شرکت بیمه ای انجام شده هرچندکه همه این موارد در حد مذاکره بوده وهنوز اقدام خاصی انجام نشده است.

وی، افزود که بعضی از افراد درون صنعت بیمه صحبت هایی در خصوص انتخاب وی برای حضور در شرکت های بیمه ای مطرح کرده اند اما تصمیم جدی در این خصوص اتخاذ نشده وتا زمانی که این موارد به صورت رسمی در یک صورت جلسه قید نشود،نمی توان در مورد آن اظهار نظر خاصی کرد.

بهاری فر تاکیدکرد که هنوز در هیات مدیره شرکت بیمه ما حضور دارد وتا زمان برگزاری مجمع این شرکت، همچنان در ترکیب هیات مدیره خواهد بود.

اواخر بهمن ماه سال 1400، رضا جعفری، مدیرعامل سابق شرکت بیمه سینا به عنوان مدیرعامل جدید شرکت بیمه دانا معرفی شد.

از آن زمان تا اکنون،حسن صنعتی تنها عضو حاضر در هیات مدیره این شرکت، سرپرستی بیمه سینا را برعهده دارد.

گفته می شودکه سهامداران بیمه سینا، بزودی سایر اعضای هیات مدیره را برای تایید به بیمه مرکزی معرفی خواهند کرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای