شناسه خبر : 22297

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت شاخص سهام بیمه به البرز رسید

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با کاهش ۲.۴۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۰۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۹۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۴۴ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش ۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه سینا با افزایش ۰.۳۱ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۶ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۸ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای