شناسه خبر : 22296

اختصاصی چابک آنلاین؛

کدام شرکت های بیمه ای سهام بیشتری از اتکایی امین دراختیار دارند؟

کدام شرکت های بیمه ای سهام بیشتری از اتکایی امین دراختیار دارند؟

بررسی ها نشان می دهد که اشتهای شرکت بیمه البرز برای کسب سهام بیشتر در شرکت بیمه اتکایی امین افزایش یافته چراکه البرز سهام ۶.۶۶ درصدی منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰ خود در اتکام را تاپایان سال ۱۴۰۰ به ۱۱.۵۳ درصد رسانده است.

چابک آنلاین،زهرا نامداری، بانگاهی به آمارهای رسمی منتشر شده می توان دریافت که درصد سهم شرکت بیمه البرز، صندوق سرمایه گذاری.ا.ب.اکسیر سودا و سایر سهامداران حقوقی، صندوق ها و سبدهای سرمایه گذاری، در شرکت بیمه اتکایی امین افزایش یافته است.

2

شرکت های بیمه ایران معین، دانا ، بانک ملت و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین، میزان سهم خود در شرکت بیمه اتکایی امین را تا پایان سال 1400  تا حدودی کاهش داده اند.

شرکت بیمه ایران معین (اتکایی ایران معین) درگذشته به عنوان یکی از شرکت های جنرال مناطق آزاد فعالیت می کرد که به تازگی مجوز تغییر کاربری خود از جنرال به اتکایی را از بیمه مرکزی دریافت کرده است.

میزان سهم شرکت بیمه آسیا، صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم، بانک صادرات و بانک تجارت در شرکت بیمه اتکایی امین در مدت شهریور تا اسفند 1400 تغییری نیافته است.

1

ارسال نظر

خدمات بیمه ای