شناسه خبر : 22237

اختصاصی چابک آنلاین؛

اعضای اتحادیه شیشه و آینه تهران بیمه نامه تکمیل درمان ندارند!

اعضای اتحادیه شیشه و آینه تهران  بیمه نامه تکمیل درمان  ندارند!

رییس اتحادیه شیشه و آینه تهران، اظهارکرد: اعضای اتحادیه متبوع وی فاقد بیمه نامه تکمیل درمان هستند.

چابک آنلاین،بهاره تاجر باشی، "علی قنبری" درگفت وگو با چابک آنلاین، گفت: قرارداد بیمه نامه تکمیل درمان اعضای اتحادیه به دلیل ضریب خسارت بالا از سوی شرکت بیمه گر تمدید نشد.

وی، با بیان اینکه اعضای اتحادیه در سال‌های گذشته تحت پوشش بیمه تکمیل درمان شرکت بیمه ایران بودند، مدعی شد: نظر شرکت بیمه گر این بود که بیمه تکمیل درمان برای شرکت بیمه صرفه اقتصادی ندارد و  سن افراد شاغل در صنوف بالا است. 

رییس اتحادیه شیشه و آینه تهران، اذعان داشت که اعضای اتحادیه از بیمه خویش فرما تامین اجتماعی استفاده می کنند و درحال حاضر بیمه تکمیل درمان به صورت گروهی ندارند.

قنبری، تعداد اعضای اتحادیه را حدود 800 نفر درشهرستان تهران برشمرد و گفت: با شرکت های بیمه ای زیادی برای بیمه نامه تکمیل درمان مذاکره شده اما هنوز  به نتیجه مطلوب  نرسیده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای