شناسه خبر : 22109

اختصاصی چابک آنلاین؛

افزایش نرخ دیه و حق بیمه تاثیری در میزان فروش بیمه نامه ندارد

افزایش نرخ دیه و حق بیمه تاثیری در میزان فروش بیمه نامه ندارد

معاون فنی شرکت بیمه ایران، با بیان اینکه هدف اول ارایه بیمه نامه، تامین پوشش ریسک ها برای افرادجامعه است و این افزایش نرخ حداقلی است، افزود: این افزایش نرخ دیه و حق بیمه در بیمه نامه شخص ثالث، تاثیری در میزان فروش بیمه نامه ندارد و بیشتر افرادی که بیمه نامه شخص ثالث دارند، آن را تمدید می کنند چون الزام قانونی است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "احمد صفرزاده" درگفت وگو با چابک آنلاین، گفت: وقتی که رقم دیه اضافه می شود تصوربر این است که نرخ  حق بیمه هم اضافه خواهد شد اما اینگونه نیست و نرخ حق بیمه ثابت است ولی تعهدات اضافه شده و متناسب با تعهدات مبلغ حق بیمه در مقایسه با حق بیمه سال قبل اضافه می شود.

به گفته وی، دیگر نرخ حق بیمه در سال گذشته درعدد 640 میلیون تومان ضرب شده و درسال جاری  در عدد رقم دیه اعلامی  یعنی 800  میلیون تومان ضرب می شود بنابراین نرخ اصلا افزایش نیافته است.

وی، افزود: بهای خطر شرکت های بیمه ای به عنوان حق بیمه، تابعی از  تعهدات پذیرفته شده در بیمه نامه شخص ثالث بر مبنای دیه اعلامی است که در قانون مشخص شده است.

معاون فنی شرکت بیمه ایران، اذعان داشت که حق بیمه ای که اضافه شده عمدتا  بابت مابه التفاوت  تعهدات سال گذشته که 640 میلیون تومان بود با تعهدات سالجاری (800 میلیون تومان) است یعنی شرکت بیمه ای به ازای هر خودرو 160میلیون توامن تعهدجانی اضافی پذیرفته وضمن اینکه  حداقل تعهدات مالی شرکت های بیمه دربیمه شخص ثالث برای سال 1401 به  20 میلیون تومان و در بخش حوادث راننده به 600میلیون تومان افزایش پیدا کرده است .

صفرزاده، گفت: به جهت فرآیندهای مرتبط با رسیدگی پرونده های جرحی و فوتی تصادفات در محاکم قضایی و طول درمان اعمالی پزشکی قانونی، براساس آمار15تا 20 درصد خسارت هربیمه نامه شخص ثالث در سال اول  پرداخت می شود .

وی، ادامه داد:  40 درصد خسارت بیمه نامه ها در سال دوم است که افزایش هم به آن خورده و شرکت بیمه تا سقف افزایش تعهد دارد و 20 درصد خسارت هم درسال های سوم و چهارم به بعد پرداخت می شود ولی  در تحلیل عامیانه عملکرد سالانه را درنظر می گیرند و استدلال می کنند که شرکت های بیمه در بیمه نامه شخص ثالث سود می کنند  درصورتی که در واقعیت امر با لحاظ ماهیت تعهدی بیمه گر  اینگونه نیست.

معاون فنی شرکت بیمه ایران، تصریح کرد:مبلغ دیه درسال 1401 نسبت به 1400 معادل 25 درصد افزایش یافته و شورایعالی بیمه با لحاظ جمیع جهات، آمارعملکرد برآیندهای بیمه گری  شرکت های بیمه و ملاحظات اجتماعی که برای مردم دارد 4 درصد کمتر از مبلغ افزایش دیه ، مبلغ حق بیمه را افزایش داده است.

صفرزاده، اظهارکرد: بیمه نامه شخص ثالث یک بیمه نامه قانونی و اجباری است و در تمام دنیا افراد خود به سراغ خرید بیمه نامه شخص ثالث می آیند و نیازی به بازاریابی نیست و درکشور ما هم با توجه به گسترده بودن شبکه فروش این توزیع متوازن دسترسی مردم به خدمات بیمه ای را تسهیل کرده است.

وی، خاطرنشان کرد که بیشتر افرادی که بیمه نامه دارند، آن را تمدید می کنند چون تکلیف قانونی است و این افزایش نرخ دیه و حق بیمه تاثیری در میزان فروش بیمه نامه ندارد  ودرعمل  آسیبی به نمایندگان وارد نمی شود و ضمن اینکه با افزایش حق بیمه، درآمد کارمزد نماینده هم افزایش می یابد.

معاون فنی شرکت بیمه ایران، گفت: هدف اول فروش بیمه نامه، تامین پوشش ریسک ها برای جامعه است واین افزایش حق بیمه دور از منطق نیست.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای