شناسه خبر : 21968

اختصاصی چابک آنلاین؛

هوشمند سازی پرداخت خسارت در رشته درمان به کاهش تخلفات کمک می کند

هوشمند سازی پرداخت خسارت در رشته درمان به کاهش تخلفات کمک می کند

"مهدی مهدوی" قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه سرمد، در گفت وگو با چابک‌آنلاین: بیشترین مشکل صنعت بیمه در بخش خسارت است که هنوز برخی از بخش ها همچنان با کنترل عوامل انسانی انجام می شود. عمده بیمه گذاران و آحاد مردم در دو رشته بیشترین نیازمندی را دارند یکی درمان و دیگری خودرو است که بیشترین تعدد مراودات بیمه گذاران و زیان دیدگان در این دو رشته است. خسارت رشته درمان می تواند به صورت هوشمند انجام شود که این اتفاق در افزایش رضایتمندی بیمه گذار، کاهش تخلفات و کاهش هزینه تمام شده محصول نقش زیادی خواهد داشت.

حجم ویدیو: 4.63M | مدت زمان ویدیو: 00:02:20
ارسال نظر

خدمات بیمه ای