شناسه خبر : 21956

اختصاصی چابک آنلاین؛

لحظه شماری صنعت بیمه برای معرفی مدیر عامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی

لحظه شماری صنعت بیمه برای معرفی مدیر عامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی

با گذشت حدود یکماه ازمعرفی مجید بهزادپور به سمت رئیس کل بیمه مرکزی و خداحافظی او از سمت مدیرعاملی صندوق تامین خسارت های بدنی، صنعت بیمه، همچنان چشم براه معرفی گزینه مدیرعامل و یا سرپرست برای این صندوق از سوی وزیراموراقتصادی و دارایی است.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، یازدهم اسفند ماه سال گذشته بود که با تصویب هیات وزیران، مجید بهزادپورکه نزدیک به یک سال سکاندارصندوق تامین خسارت های بدنی بود به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی معرفی شد.

پیش ازمجید بهزادپورهم، علی جباری حدود هفت سال مدیریت عاملی صندوق تامین خسارت های بدنی را برعهده داشت.

ناگفته نماند که جباری در بهمن ماه سال 98 برای مدت 4 سال در سمت مدیرعاملی صندوق تامین خسارت های بدنی ابقا شده بود.

هرچند که اودر بهمن ماه سال 99  از این صندوق به بیمه رازی پل زد و برصندلی مدیریت عاملی رازی هم نشست.

صندوق تامین خسارت های بدنی از سال 1347 و با هدف حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی تاسیس شده است.

صندوق تامین خسارت‌های بدنی، در کنار سایر نهادها، ازجمله مجموعه‌هایی به شمار می‌رود که با اختصاص درصدی ازحق بیمه شخص ثالث درقالب عوارض، از کیک درآمدی صنعت بیمه تنها درسال 99 ، معادل ۲۵.۵۳۱.۷۶۱ میلیون ریال (۲۵۵۳ میلیارد تومان) درآمد داشته است.

این میزان درآمد درمقایسه با سال ماقبل ازآن حدود ۶.۳۷۷.۲۶۴ میلیون ریال رشد داشته است.

طبق روایت پایگاه اطلاع رسانی  صندوق تامین خسارتهای بدنی، این صندوق دارای 14 رئیس شعبه در  14 استان کشور است.

گمان می رود که معرفی دیگرروسای شعب استانی آن هم در برنامه کاری آینده صندوق باشد.

فراموش نکنیم که فعالیت این صندوق درارتباطی مستقیم با کل شرکتهای صنعت بیمه بوده و روند فعالیتی آن تاثیری جدی  بر کل صنعت بیمه دارد.

با اینهمه این سوال مطرح شده که چرا هنوز خبری از معرفی مدیرعامل جدید صندوق تامین خسارتهای بدنی نیست؟

اتفاقی که درماجرای معرفی رئیس کل بیمه مرکزی هم افتاد وصنعت بیمه حدود 40 روز را برای معرفی رئیس کل جدید لحظه شماری کرد.

این تاخیردرمعرفی مدیران ازسوی وزارت اقتصاد بی شک برروند فعالیت صنعت بیمه تاثیرگذارخواهد بود.

صنعتی که امسال عزم خودرا جزم کرده تا جدای از برنامه های تکلیفی، سیاستهای  ابلاغی وزیر اقتصاد به صنعت بیمه را نیزجامه عمل بپوشاند.

سید احسان خاندوزی، وزیراموراقتصادی و دارایی،همواره بر ایجاد تحول در صنعت بیمه تاکید کرده و

"تغییر وضعیت نظارت های اثر بخش درصنعت بیمه"، "قاعده گذاری صنعت بیمه بدون شرایط تعارض منافع"،"تحقق کامل حاکمیت شرکتی" ،"خروج بیمه مرکزی از بیمه گری اتکایی" و"اصلاح پرتفوی کل صنعت بیمه" را برفعالان صنعت بیمه یاد آورشده است.

تردیدی نیست که با اجرایی شدن این برنامه ها، صنعت بیمه دچار یک تحول جدی و موثر خواهد شد.

در این بین،  صنعت بیمه منتظر معرفی مدیرعامل جدید صندوق تامین خسارتهای بدنی است تا  برنامه های اجرایی این صندوق دچار تاخیر نشود.

صندوقی که تمامی فعالیت آن برکل صنعت بیمه تاثیر گذار است.

آیا معرفی مدیرعامل جدید صندوق  تامین خسارتهای بعد ازپایان  تعطیلات نوروزی محقق می شود؟

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای