شناسه خبر : 21929

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه سرمد در مورد قرارداد تامین اجتماعی شفاف سازی کرد

بیمه سرمد در مورد قرارداد تامین اجتماعی شفاف سازی کرد

مدیرعامل شرکت بیمه سرمد خبر داده که شرکت متبوع وی برای اولین بار اقدام به انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان تامین اجتماعی و تجمیع تمامی بیمه نامه های ادارات کل کرده است.

به گزارش چابک آنلاین،بهاره تاجر باشی، یعقوب رشنوادی در نامه ای خطاب به فرابورس، اذعان داشت که هریک از ادارات کل های استانی پس از اتمام قراردادبیمه تکمیل درمان سال گذشته خود در قالب تفاهم منعقد شده به مرور زمان اضافه خواهند شد.

وی، توضیح داد: قرارداد بیمه تکمیل درمان سازمان تامین اجتماعی در سال های گذشته به صورت غیر متمرکز در تمامی استان ها و به صورت مستقل توسط هر اداره کل استانی تنظیم می شد و براین اساس تاریخ شروع بیمه نامه و قرارداد هریک از استان ها متفاوت است.

مدیر عامل شرکت بیمه سرمد خاطر نشان کرد که با توجه به تمامی این موارد، حق بیمه تولید شده این قرارداد در سالجاری ناچیز بوده و با توجه به اینکه هر استان به صورت مستقل نسبت به انعقاد قرارداداقدام می کند در آمد به صورت مقطعی شناسایی خواهد شد.

رشنوادی، تاکید کرد: امکان اینکه بعضی از استانها در این قرارداد قرارنگیرند وجود دارد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای