شناسه خبر : 21921

اختصاصی چابک آنلاین؛

تنها ۷ درصد ساختمان های کشور دارای بیمه نامه زلزله هستند

تنها 7 درصد ساختمان های کشور دارای بیمه نامه زلزله هستند

میثم ذوالفقارزاده کرمانی، مدیر بیمه‌‌های آتش سوزی شرکت بیمه آرمان درگفت و گو با چابک‌آنلاین: ۱۲ درصد از ساختمان های کشور بیمه نامه آتش سوزی دارند و ۷ درصد هم بیمه نامه زلزله دارند که آمار بسیار پایینی است. یکسری قوانین همانند ماده ۱۴ قانون تملیک آپارتمان ها آمده که مدیر ساختمان را موظف می کند که ساختمان را بیمه آتش سوزی کند و این ضمانت اجرایی را هم گذاشته که در صورت بروز حادثه و نداشتن بیمه نامه، مقصر مدیر ساختمان است. در زلزله کرمانشاه حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان خسارت وارد شد که فقط ۱۰ درصد ساختمان ها بیمه داشتندکهاین ضریب نفوذبیمه بسیار پایین است. قدم های خوبی در سالیان اخیر برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در زمینه بیمه نامه آتش سوزی برداشته شده است.

حجم ویدیو: 4.54M | مدت زمان ویدیو: 00:02:18
ارسال نظر

خدمات بیمه ای