شناسه خبر : 20778

اصل رانت در سازمان غذا و دارو است

اصل رانت در سازمان غذا و دارو است

رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی، گفت: اصل رانت در سازمان غذا و دارو است و جای دیگری دنبال آن نگردید.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، فرامرز اختراعی، در برنامه تلویزیونی کشیک سلامت که با موضوع ارز ترجیحی دارو روی آنتن رفت، با طرح این سوال که چرا سازمان غذا و دارو اساسنامه ندارد، اظهار داشت: بدبینانه این پاسخ می‌تواند این باشد که دست آنها باز باشد و هر کاری دوست دارند، بکنند.

وی افزود: این خیلی بد است که سازمان غذا و دارو، اساسنامه نداشته باشد و سلیقه محور عمل کند.

اختراعی ادامه داد: سازمان غذا و دارو یک کمیسیون دارد که هر چه دوست داشته باشند، تصویب می‌کنند، بعداً می‌گوید قانونی است.

رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی، افزود: اصل رانت در سازمان غذا و دارو است و جای دیگری دنبال آن نگردید.

وی گفت: وظیفه سازمان غذا و دارو، صیانت از کیفیت دارو است. نه اینکه به چه کسی ارز بدهد، به چه کسی ندهد.

اختراعی افزود: یکی از رفتارهای سلیقه‌ای سازمان غذا و دارو، دادن قیمت به دارو و دادن پروانه تولید یا واردات است که به شکل انحصاری به برخی می‌دهند و به برخی نمی‌دهند.

وی گفت: رفتارهای سلیقه‌ای سازمان غذا و دارو، منافع مردم را زیر سوال می‌برد. به راحتی به یک شرکت می‌گویند مجوز شما را تمدید نمی‌کنیم. با کمال جسارت، مجوز انحصاری می‌دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای