شناسه خبر : 20563

اختصاصی چابک آنلاین؛

صنعت بیمه در زمینه مشتری مداری از سایر صنایع جلوتر است

صنعت بیمه در زمینه مشتری مداری از سایر صنایع جلوتر است

"سیدمصطفی کیایی"، مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین در گفت و گو با چابک آنلاین: صنعت بیمه در زمینه مشتری مداری نسبت به سایر صنایع دیگر ، حتی خودروسازی جلوتر است و در سطح کشور، پوشش های خوبی هم ارایه کرده است. با توجه به تعداد ده ها میلیون بیمه نامه صادره از سوی صنعت بیمه، وجود تعدادی نارضایتی در زمینه نحوه پرداخت خسارت امری طبیعی است. مشکلات صنعت بیمه درپرداخت خسارت درریسک های بزرگ کمتر بوده چون همه شرکت ها در پرداخت خسارت ها سهیم هستند.

حجم ویدیو: 5.47M | مدت زمان ویدیو: 00:02:47
ارسال نظر

خدمات بیمه ای