شناسه خبر : 20557

اختصاصی چابک آنلاین؛

تعداد ارزیابان خسارت صنعت بیمه در سال ۱۴۰۱ به ۲۵۰۰ نفرخواهد رسید

تعداد  ارزیابان خسارت صنعت بیمه در سال ۱۴۰۱  به 2500 نفرخواهد رسید

احتمال رسیدن تعداد ارزیابان خسارت به ۲۵۰۰ نفر در سال ۱۴۰۱ با پراکندگی و در جغرافیای مناسب وجود دارد. بنابر اصلاحیه آیین نامه ۸۵ مصوب شورایعالی بیمه، اگر در رشته ای ارزیاب خسارت وجود نداشته باشد، باید پس از شناسایی فرد توسط شرکت بیمه به بیمه مرکزی برای ورود به سامانه سنهاب معرفی شود. تاکنون هیچ کارشناس جدیدی از طرف شرکت های بیمه برای دریافت پروانه ارزیابی خسارت به بیمه ارجاع داده نشده است.

حجم ویدیو: 3.37M | مدت زمان ویدیو: 00:01:44
ارسال نظر

خدمات بیمه ای