شناسه خبر : 20551

اختصاصی چابک آنلاین؛

دوشرکت بیمه ای دارایی مهندسی و ساختمان صنایع نفت را تا چه میزان بیمه کردند؟

دوشرکت بیمه ای دارایی مهندسی و ساختمان صنایع نفت را تا چه میزان بیمه کردند؟

دارایی های ثابت گروه شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت، تا سقف ۲۶۶۸۰ میلیارد ریال نزد دو شرکت بیمه‌ای در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه‌ای برخوردار است.

به گزارش چابک آنلاین، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت در زمینه انجام فعالیت‌های مهندسی، طراحی و اجرای طرح های صنایع نفت فعال بوده و دستکم دارای 10 شرکت فرعی و یا وابسته است.

جمع دارایی‌های آن تا پایان شهریورماه سالجاری حدود 175206306 میلیون ریال یعنی 17هزار و 500 میلیارد تومان است.

تعداد کارکنان این شرکت، هم اکنون  9156 نفر است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای