شناسه خبر : 20513

اختصاصی چابک آنلاین؛

صنعت بیمه از نحوه هزینه کرد عوارض پرداختی سال گذشته به وزارت بهداشت مطلع نیست

صنعت بیمه از نحوه هزینه کرد عوارض پرداختی سال گذشته به وزارت بهداشت مطلع نیست

"سید محمد کریمی"، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، در گفت و گو با چابک‌آنلاین: براساس قانون، وزارت بهداشت باید گزارش هزینه کرد عوارض پرداخت شده از سوی صنعت را برای بررسی به سازمان برنامه و بودجه و بیمه مرکزی ارسال کند. درحال حاضر بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران از نحوه هزینه کرد ۲.۳۰۰ میلیارد تومان عوارض پرداخت شده از سوی صنعت بیمه به وزارت بهداشت مطلع نیست. صنعت بیمه به دنبال بررسی این موضوع است.

حجم ویدیو: 4.72M | مدت زمان ویدیو: 00:02:23
ارسال نظر

خدمات بیمه ای