اختصاصی چابک آنلاین؛

سجاد رامندی، دبیر کار گروه بیمه های درمان سندیکای بیمه گران ایران: بیشترین فشار شرکت ها برای انعطاف در پرداخت حق بیمه، قیمت گذاری و ارائه خدمات در رشته درمان است. تا الان سامانه های الکترونیکی به صورت 100 درصدی تمامی خدمات را پوشش نداده اند که طبیعتا نظارت هم در این بخش ممکن است کمی متفاوت…

همه اخبار
خدمات بیمه ای