مدیر بیمه های درمان شرکت بیمه سامان اظهار داشت: بیمه سامان با حدود 3100 مرکز درمانی در کل کشور قرار داد همکاری دارد و…

همه اخبار