اختصاصی چابک آنلاین؛

علیرضا مقرب، رییس شورای فنی شرکت بیمه البرز: هر آتش سوزی که اتفاق بیافتد و پوشش های تبعی به غیر از سرقت باشد،خسارت ها قابل پرداخت است، به شرطی که اطلاعات آن در زمان صدور بیمه نامه قید شده باشد. دربخش سرقت، محدودیت هایی وجود دارد و سرقت با توجه به نوع پوشش و مکانیزمی که دارد مواردی که در زمان…

همه اخبار
خدمات بیمه ای