اختصاصی چابک آنلاین؛

بنابر آمار رسمی حدود ۸ درصد از زمین لرزه های دنیا و حدود ۱۷ درصد از زلزله های بزرگ جهان در فلات ایران رخ داده است.

همه اخبار
خدمات بیمه ای