عباس اسلامی

عباس اسلامی

معاون بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین

مدرک تحصیلی

 • کارشناسی حسابداری، گرایش حسابرسی، دانشگاه علوم اقتصادی
 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی EMBA، گرایش برنامه ریزی استراتژیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • سابقه تدریس" حسابرسی سیستم های کامپیوتری&quo

سوابق کاری:

 • کارشناس حسابرسی، اداره حسابرسی داخلی، شرکت بیمه آسیا، از اسفند 1370، به مدت 5 سال
 • معاون اداره حسابداری کارمزد نمایندگان، شرکت بیمه آسیا، بهمن ماه 1375 به مدت 2 سال
 • رئیس اداره حسابداری کارمزد نمایندگان، شرکت بیمه آسیا، آبان سال 1377، به مدت 6 سال
 • معاون مدیرمالی، شرکت بیمه آسیا، اسفند 1383، به مدت 2 سال
 • مدیر بیمه های عمر و سرمایه گذاری و عضو کمیته فنی اشخاص، شرکت بیمه آسیا، اردیبهشت 1386، به مدت 5 سال
 • مدیر بیمه های اشخاص، "شرکت بیمه ما" سال 1391، به مدت یک سال
 • مدیر بیمه های عمر انفرادی و عضو کمیته تدوین برنامه استراتژیک، "شرکت بیمه ما"، اردیبهشت 1392، به مدت 5 سال
 • معاون فنی مدیر عامل در بیمه های زندگی و عضو هیأت عامل، شرکت بیمه کارآفرین از بهمن ماه 1396 تاکنون

اخبار مرتبط: