غلامرضا  حیدری کرد زنگنه

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

رئیس هیأت مدیره بیمه معلم

مدرک تحصیلی

دکترای مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین الملل)

 

سوابق کاری:

عضو هیات امناء موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان؛

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان های چهارمحال بختیاری، کرمان و تهران؛

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی کشور؛

معاون وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور؛

معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان خصوصی سازی؛

مدیرعامل و عضو هیات عامل شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان؛

رئیس هیات مدیره شرکت دارویی سبحان؛

رئیس هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی کشور؛

دبیر ستاد درآمد استان های کرمان و تهران؛

عضو شورای آموزش و پرورش در چهار دوره؛

عضو هیات مدیره پتروشیمی بندر امام؛

عضو کمیسیون انرژی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران؛

نایب رئیس هیات مدیره بیمه معلم؛

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ساتا (نیروهای مسلح)؛

عضو شورای عالی مشاوران مالیاتی کشور؛

 

اخبار مرتبط: