مهدی مقدم"، سرپرست مدیریت ریسک وشورای فنی شرکت بیمه میهن، درگفت و گو با چابک آنلاین: در خصوص ریسک‌های دیجیتالی در بخش نرم افزار تا به امروز کار جدی اتفاق نیافتاده و حتی اگر کاری هم انجام شده در سطح مطالعات بوده اما قطعا می‌تواند این امر اتفاق بیافتد/ یکسری چالش‌ها درحوزه دیتا و داده‌های الکترونیکی وجود دارد که با تلفیق دانش تیم آی‌‌تی و مهندسی داده با یک تیم بیمه‌گر، می‌توان به رفع این معضلات کمک کرد. مشروح گفتگوی سرپرست مدیریت ریسک وشورای فنی شرکت بیمه میهن، بزودی منتشر می‌شود.

کد خبر: 15624