سید محمد کریمی دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران از چابک آنلاین بازدید کرد/ دراین بازدید دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران درخصوص مواردی چون اخذ عوارض از صنعت بیمه، تهاتر سهام در شرکت‌های بیمه‌ای و تاثیر حضور شرکت‌های جدید بیمه‌ای بر افزایش ضریب نفوذ صنعت سخن گفت. مشروح گفتگو با دبیرکل سندیکای بیمه گران بزودی منتشرخواهد شد.مشروح گفتگو با دبیرکل سندیکای بیمه گران بزودی منتشرخواهد شد.

کد خبر: 15605