"رضا کاظمی تکلیمی"،مدیرعامل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در گفت و گو با چابک آنلاین: تاسیس صندوق بیمه همگانی دو دهه طول کشیده و قانونگذار یک سرمایه اولیه که 50 میلیارد تومان است را تصویب کرده که در لایحه دولت در 20 سال گذشته هم این بوده و براساس نرخ تورم باید سرمایه 500 میلیارد تومان باشد که صندوق بتواند با توان بیشتری خدمت رسانی کند.مشروح گفتگوی تفصیلی با مدیرعامل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی بزودی منتشر می‌شود.

کد خبر: 15325