نیما نورالهی، مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو در گفت و گو با چابک آنلاین: باتوجه به جلسات کمیته های سرمایه گذاری شرکت و تحلیل های کارشناسی که دریافت می شود در مورد پرتفوی سرمایه گذاری و اینکه چند درصد در کدام حوزه سرمایه گذاری شود تصمیم خواهیم گرفت و در سال ۱۴۰۰ هم دربازار سرمایه حضور خواهیم داشت. مشروح گفتگوی تفصیلی چابک آنلاین با مدیرعامل بیمه تجارت نو بزودی منتشر می شود.

کد خبر: 14986