"مجید تقی‌لو"، کارشناس صنعت بیمه درگفت‌وگو با چابک‌آنلاین اظهار کرد: حضور شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی جدید می‌تواند باری از دوش صنعت بیمه کشور بردارد چراکه ظرفیتی برای پذیرش و مدیریت ریسک ایجاد می شود ضمن اینکه هر میزان که تعداد شرکت‌های اتکایی بیشتر شود می‌تواند به توزیع داخلی ریسک کمک کرده و هرکدام ممکن است یک نوآوری در ارسال ریسک به خارج از کشور داشته باشند. مشروح گفتگوی تفصیلی چابک آنلاین با "مجید تقی‌لو" به بزودی منتشر می‌شود.

کد خبر: 14596