"اسماعیل دلفراز"، مدیرعامل شرکت بیمه ملت درگفت‌وگو با چابک‌آنلاین با بیان اینکه "اتفاقات خوبی در پرتفوی این شرکت‌ بیمه‌ای رخ داده است." اظهارکرد: همزمان با افزایش رقم پرتفوی، کیفیت آن هم بالا رفته، درصد بیمه‌های ثالث و درمان کاهش یافته و در برنامه ریزی‌ها به‌دنبال افزایش فروش رشته‌های سودآور و بیمه‌های عمر با حمایت شبکه فروش هستیم. مشروح گفتگوی تفصیلی چابک آنلاین با مدیرعامل شرکت بیمه ملت به بزودی منتشر می‌شود.

کد خبر: 14504