"علیرضا دلیری" دستیار ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفت‌و گو با چابک آنلاین، گفت: در صنعت بیمه در مقابل حضور استارت آپ‌ها به دلیل تفکر سنتی احساس از دست دادن منافع وجود دارد اما وقتی به صورت ریشه‌ای و با دانش وارد شوند متوجه خواهند شد که این موضوع به نفع همه بوده و به کسی ضرری وارد نمی‌شود.مشروح گفتگوی تفصیلی چابک آنلاین با دستیارویژه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بزودی منتشر می‌شود.

کد خبر: 12199