بهروز اسدنژاد، رئیس هیات مدیره شرکت بیمه ملت باحضور در تحریریه چابک‌آنلاین، بااشاره به میزان سرمایه گذاری شرکت متبوع خود در بازار سرمایه، گفت: بیمه ملت از زمان گذشته فعالیت خوبی در بازار سرمایه داشته است و در مقایسه با رقبای خود خوب عمل‌کرده است، البته نمی خواهیم خیلی هیجانی برخورد کنیم و نمی توانیم با حق بیمه هایی که از بیمه گذاران دریافت کرده ایم ریسک بالا داشته باشیم. مشروح گفتگوی تفصیلی چابک آنلاین با رئیس هیات مدیره شرکت بیمه ملت بزودی منتشر می‌شود.

کد خبر: 12028